• Thumbnail

  Góp ý chân thành

  Suy niệm Lời Chúa CN 23 TN A

  Bổn phận góp ý

  Tiên tri Egiêkiel mở đầu phần Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay CN 23 TN A, bằng một thông điệp của Thiên Chúa gửi cho dân Ngài, nghe cứng rắn như một tiếng sét kinh hoàng:

 • Thumbnail

  Góp ý chân thành

  Suy niệm Lời Chúa CN 23 TN A

  Bổn phận góp ý

  Tiên tri Egiêkiel mở đầu phần Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay CN 23 TN A, bằng một thông điệp của Thiên Chúa gửi cho dân Ngài, nghe cứng rắn như một tiếng sét kinh hoàng:

 • Thumbnail

  Luật của Chúa

  09-9-2017 THỨ BẢY TUẦN 22 TN A

  Lc 6, 1-5 Thánh Phê-rô Clavert Linh Mục

  "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat". (Lc 6, 5)  

 • Thumbnail

  Luật của Chúa

  09-9-2017 THỨ BẢY TUẦN 22 TN A

  Lc 6, 1-5 Thánh Phê-rô Clavert Linh Mục

  "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat". (Lc 6, 5)  

 • Thumbnail

  Luật của Chúa

  09-9-2017 THỨ BẢY TUẦN 22 TN A

  Lc 6, 1-5 Thánh Phê-rô Clavert Linh Mục

  "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat". (Lc 6, 5)