• Thumbnail

  Hang đá Giáng Sinh

  • T6, 15/12/2017 - 00:27
  • Admin

  HANG ĐÁ GIÁNG SINH

   

  Tôi kiến tạo hang đá Giáng Sinh

  Bằng công sức, trí, tài, óc thẩm mỹ

  Để kỷ niệm ngày Vua Trời giá ngự

  Đem an bình, hạnh phúc đến muôn dân

  Qua Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa làm người

 • Thumbnail

  Hang đá Giáng Sinh

  • T6, 15/12/2017 - 00:27
  • Admin

  HANG ĐÁ GIÁNG SINH

   

  Tôi kiến tạo hang đá Giáng Sinh

  Bằng công sức, trí, tài, óc thẩm mỹ

  Để kỷ niệm ngày Vua Trời giá ngự

  Đem an bình, hạnh phúc đến muôn dân

  Qua Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa làm người

 • Thumbnail

  Hang đá Giáng Sinh

  • T6, 15/12/2017 - 00:27
  • Admin

  HANG ĐÁ GIÁNG SINH

   

  Tôi kiến tạo hang đá Giáng Sinh

  Bằng công sức, trí, tài, óc thẩm mỹ

  Để kỷ niệm ngày Vua Trời giá ngự

  Đem an bình, hạnh phúc đến muôn dân

  Qua Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa làm người