• Thumbnail

  Nợ tình

  Chúa Nhật 23 QN

  NỢ TÌNH

  “Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài, món nợ tương thân tương ái”

  (x.Rm 13,8)

 • Thumbnail

  Nợ tình

  Chúa Nhật 23 QN

  NỢ TÌNH

  “Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài, món nợ tương thân tương ái”

  (x.Rm 13,8)