Hang đá Giáng Sinh

  • T6, 15/12/2017 - 00:27
  • admin
Thumbnail

HANG ĐÁ GIÁNG SINH

 

Tôi kiến tạo hang đá Giáng Sinh

Bằng công sức, trí, tài, óc thẩm mỹ

Để kỷ niệm ngày Vua Trời giá ngự

Đem an bình, hạnh phúc đến muôn dân

Qua Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa làm người

Nhờ hai tiếng Xin Vâng của Đức Mẹ.

 

Tôi kiến tạo hang đá Giáng Sinh

Những mong ước nhiều người cung kính bái

Chúa đất trời đã mặc lấy xác phàm

Để ở với con người nhân thế

Xe chữ đồng không lỗi nhịp, sai cung

Họa chữ yêu bằng cung đường bác ái.

 

Tôi kiến tạo hang đá Giáng Sinh

Qua đôi tay, hóa giấy thành gỗ, đá

Qua ánh đèn, gỗ, đá hóa lung linh

Nhờ trái châu, dây kim tuyến đủ màu

Hang đá giấy giờ hóa nên cung điện

Đấng Càn Khôn ngự giữa với Mẫu Thân.

 

Chiêm ngắm Chúa Hài Nhi Cứu Thế

Thầm xin Ngài ban phúc, thi ân

Giúp đời tôi tuy là giấy tầm thường

Nhưng nhờ Chúa sẽ hóa thành gỗ đá

Tình của Ngài gỗ đá hóa lung linh

Ân sủng Chúa tựa trái châu, dây kim tuyến

Giúp đời tôi nên cung điện đón Ngài.

 

Trước hang đá tôi thầm thưa với Chúa

Ước nhờ Ngài đời tôi hóa máng rơm

Gia đình tôi tựa hang đá đơn hèn

Để nghênh đón Chúa Hài Đồng nhỏ bé

Mẹ Thánh Ngài luôn quanh quẩn bên Ngài

Và Thánh Cả ngồi tựa lưng che chở.

 

Anton Lương Văn Liêm