Vài hướng dẫn cho người Legio

  • T2, 11/09/2017 - 12:49
  • admin

VÀI HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI LEGIO
Nói chuyện với Comitium - hội đoàn Legio Mariae tại giáo phận Phú Cường
 
I. NGƯỜI LEGIO VỚI ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC.
 
Người Legio là tông đồ của Chúa Kitô, hoạt động dưới sự trợ lực của Đức Mẹ. Họ cũng được gọi là đạo binh của Đức Mẹ, luôn hướng về Chúa, tìm sáng danh Chúa.
 
Vì thế, người Legio phải bảo đảm cho đời sống tông đồ của mình bằng quy hướng về Chúa Kitô.
Có mấy đề nghị để đặt nền tảng tông đồ:
 
1. Sống thánh lễ và tham dự vào hy tế Thánh Thể.
 
Thủ bản 85 trang 62: “Legio khẩn thiết van xin hội viên năng dự lễ - nếu tiện, xin dự lễ hàng ngày – và khi dự lễ, hãy chịu lễ”.
 
Thủ bản 91 trang 66: “Hoạt động có hăng say đến đâu cũng vô ít một khi ta quên mục đích chính là làm cho các tâm hồn yêu mến Thánh Thể”.
 
Thủ bản 95 trang 67: “Hội viên phải sử dụng hết mọi cách để mọi người hiểu biết, yêu mến, chừa tội, bỏ tính ươn hèn để năng đến nhận phép Thánh Thể”.
 
2. Thường xuyên đọc và suy niệm Lời Chúa.
 
Thủ bả 87 trang 63:  “Qua lời Kinh Thánh đọc trong Hội Thánh, chính Thiên Chúa nói với dân Người và Đức Kitô hiện diện trong lời của mình, loan báo Phúc Âm”.
 
3. Siêng năng lần chuỗi và noi gương đời sống Đức Mẹ.
 
- Chuỗi Mân Côi là tóm gọn Tin Mừng, nhưng cũng là diễn lại ngắn gọn và đầy đủ hành trình dương thế của Chúa Kitô, có Đức Mẹ cùng đồng hành, cùng hiện diện bên cạnh.
 
- Lần chuỗi Mân Côi, ta học nơi Đức Mẹ sự khiêm tốn, bác ái, tinh tế, xin vâng thánh ý Chúa cách mau lẹ…
 
II. SỐNG THEO KỶ LUẬT CỦA HỘI ĐOÀN.
 
Không có bất cứ một tập thể nào, khi mọi người làm việc bên cạnh nhau, lại không có những quy định, những luật lệ. Legio cũng không hề khác.
 
Luật lệ của hội đoàn mà mình tham gia, vừa cần thiết để gìn giữ mọi trật tự, mọi hoạt động, mọi con người… trong hội đoàn đó, vừa để một hội đoàn là chính hội đoàn, không lẫn lộn, không pha trộn với bất cứ tập thể nào khác…
 
Luật lệ còn là điểm tựa cần thiết, để một hội đoàn, sau khi được thành lập, có đường lối, có linh đạo riêng, có thể đứng vững cách độc lập…
 
Xin gợi ý mấy điểm để ôn lại những gì chúng ta đã từng biết, nhưng theo thời gian,có thể bị nới lỏng, bị quên sót, bị giảm bớt chú ý.
 
1. Vâng lời.
 
Thủ bản 285 trang 222: “Những ai đem lòng quảng đại để cương quyết vâng lời, sẽ lập nên công nghiệp lớn: vì phải hi sinh, đức vâng lời giống như tử đạo” (thánh Inhaxio Loyola).
 
- Tuân theo Giáo Luật của Hội Thánh.
- Tuân phục vị Linh Giám và cấp trên.
- Lắng nghe nhau. Nếu cần, góp ý trong tình huynh đệ.
 
2. Biết người – biết ta.
 
Người Legio cần biết rằng, họ không là người duy nhất truyền giáo, không là người duy nhất ham muốn danh Chúa rạng sáng. Bên cạnh họ, bên cạnh hội đoàn Legio, còn biết bao nhiêu anh chị em, còn biết bao nhiêu tập thể cùng tham gia để hoạt động nhân danh Chúa, hoạt động vì Nước Chúa.
 
Vì thế, người Legio phải luôn đặt mình trong nhiều tương quan khác nhau. Chẳng hạn:
 
- Cá nhân với cá nhân trong một Praesidium hoặc trong cùng hội đoàn.
- Cá nhân với những người trong giáo xứ và những người đồng đạo.
- Legio với các hội đoàn, nhóm, giới khác.
- Legio với gia đình mình và cả lương dân.
 
3. Legio phải tuyệt đối bảo mật.
 
Thủ bản 335 trang 252: “Hội viên phải tuyệt đối giữ kín về tất cả những gì đã nghe khi hội họp hoặc lúc đi công tác. Chỉ hội viên mới có thể nghe, được tín thác, nếu nói ra ngoài là thất tín, không thể tha thứ”.
 
Chúng ta cần ghi nhớ lời mà thánh Phaolô căn dặn thánh Thimôthê: “Hãy giữ kín những gì đã trao phó cho con” (1Tm 6, 20).
 
4. Những nguyên tắc vật chất.
 
Để tránh mọi phiền phức, Legio không cho phép chúng ta liên hệ bất cứ điều gì có liên quan đến vật chất, như:
 
- Không được viện trợ, cưu trợ. Người tông đồ của Chúa ra đi trong phó thác mọi vấn đề, từ chính mình đến người mà mình được sai đến.
 
Cần tránh mọi lạm dụng, mọi vận động, mọi hiểu lầm là phải có vật chất mới đưa tới đức tin…
 
Legio không được có bất cứ liên hệ nào đến “xin” và cho” vật chất. Chúng ta hãy sống bác ái bằng cầu nguyện, đồng cảm, thông cảm, sớt chi tinh thần, giúp đỡ bằng hy sinh, bằng đưa bàn tay và thân mình để anh chị em nương nhờ. Đây không chỉ là nghĩa cử hy sinh mà còn là hy sinh trong sự tận tụy. Nó đẹp hơn nhiều, so với việc cho đi vật chất.
 
Thủ bản 281 khoản 15 trang 215: “Curia phải hết sức đề phòng, đừng cho các Praesidia nhún tay vào việc phân phát viện trợ vật chất; vì như thế là làm hư công tác của Legio”.
 
- Không được nhận bỗng lộc hay viện trợ.
 
- Không được nhân danh hội đoàn mình để vận động vật chất (ví dụ: chúc Tết nhận lì xì, tổ chức bữa ăn với danh nghĩa bổn mạng để nhận một chút lợi…).
 
- Một hội viên muốn tặng, ủng hộ quà (ví dụ: Ủng hộ Praesidium của mình một chuyến hành hương, du lịch, công tác xa…), theo ý kiến riêng tôi, phải kín đáo, bằng cách thông qua Cha Linh Giám (ngài sẽ là người quyết định nhận hay không nhận, nhận bằng cách nào…). Ngài có nhiệm vụ giữ hoàn toàn bí mật, để các hội viên khác không thể biết. Và như vậy, mọi hội viên ngang bằng nhau. Đừng vì một chút vật chất mà kẻ cho thì “đặc quyền, đặc lợi”, còn kẻ nhận thì không dám cóp ý kiến gì với người đã cho…
 
Còn người ủng hộ, dù có ủng hộ trong thầm lặng, hãy hiến dâng lên Chúa, hãy chấp nhận sự “vô danh”, và khiêm nhường để không gây ra bất cứ khó xử nào trong hội đoàn của mình. Hãy tin rằng, khi mình “cho” nhưng không, Chúa sẽ trả lại cho mình cách nhưng không.
 
- Loại trừ mọi khoản thu ngoài quy định của Thủ bản (thường những khoản “phụ thu” này được núp dưới danh nghĩa là “quỹ đen”).
 
III. KẾT LUẬN.
 
- Chúng ta hãy đặt Chúa là trung tâm và gia nghiệp của cả đời mình. Chỉ một mình Chúa mới co thể chi phối mọi hoạt động, mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi tương quan của mình.
 
- Chúng ta hãy ngắm nhìn cuộc đời và mẫu gương sống thánh ý Chúa của Đức Mẹ, mà tập tành sống đời trọn lành như Đức Mẹ.
 
- Cám ơn anh chị em vẫn luôn nỗ lực để xây dựng Nước Chúa, cộng tác cùng chúng tôi thực thi công tác tông đồ, làm cánh tay nối dài của Chúa Kitô.
 
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG