Bệnh hiểm

  • T2, 11/09/2017 - 12:55
  • admin

Quan lớn mắc phải thứ bệnh rất lạ: miệng- bụng ngày càng phình to ra trong khi đôi tay có chiều hướng ngược lại- càng lúc càng teo ngắn hơn. Quan lớn đã đi nhiều bác sĩ có tiếng trong nước, các bác sĩ khẳng định: không có bệnh gì, lục phủ ngũ tạng đều tốt, rất tốt.
 
 Không bệnh gì ư? Nào đâu thế được, rõ là Quan lớn càng lúc thêm quái dị, tay cứ ngắn củn đi, bụng- miệng cứ phình to thêm, thấy rõ từng ngày mà...
 
Quan bà sốt ruột, cho công báo toàn quốc: Ai chỉ cần lý giải được nguyên nhân bệnh quan lớn sẽ trọng thưởng ¼  giang san quan có. Đất đai đang thời sốt giá, tấc đất tấc vàng chứ bộ, chỉ cần ½ của cái ¼ giang san quan lớn cũng đáng được xếp vào hàng top ten người giầu nhất thế giới rồi. Công báo đánh trúng lòng tham con người nên nhiều ‘cao sĩ’ đến tìm hiểu “hiện vật”, song đành thất thểu đi về vì không sao giải thích được hiểm bệnh quan mang.
 
Quan bà cho nền y học nước mình còn kém nên không phát hiện và lý giải được căn bệnh hiểm lạ này, bảo quan ông “nghỉ phép dài hạn” để xuất ngoại khám chữa. Lạ thay, ở các nước tự hào có nền y khoa tiên tiến nhất, tìm gặp các nhà khoa học, bác sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới nhưng tất cả đều... bó tay, không sao lý giải được quan lớn mắc bệnh gì.
 
Một hôm đứa con gái quan lớn, tuổi teen đang học phổ thông trung học, vốn giỏi sinh vật học đến nói với mẹ: Con có thể lý giải được bệnh ba…
 
Theo quy luật tiến hoá, cái gì không dùng tới sẽ teo lại, có thể mất đi; trái lại cái gì năng sử dụng sẽ phát triển để tương thích. Theo con, bệnh của ba do chỉ nói to, ăn nhiều nhưng tay chân chẳng chịu làm tương xứng…
 
Nhìn ba đang ngủ, Mặt con gái quan buồn thảm, chợt chạy xuống bếp, khóc rống nên:
 
-Sao vậy con?
 
- Cứ theo luật tiến hoá mà suy, chẳng mấy ba sẽ trở thành loài… ọp ương!
 
Hư… hư…hư…
 
Trương Ái Nhiệm