Nhiệt thành theo Chúa

  • T6, 29/01/2021 - 14:03
  • admin

NHIỆT THÀNH THEO CHÚA

 

          Trong chương 4, Thánh sử Maccô trình bày 5 dụ ngôn kế tiếp nhau. Dụ ngôn là một loại diễn từ, trong đó diễn tả một khía cạnh của đời sống thường ngày, Khía cạnh ấy được đối chiếu, so sánh với đặc điểm của Nước Trời. Trang Tin Mừng hôm nay, là một trong 5 dụ ngôn ấy, đó là dụ ngôn Người gieo giống- Người gieo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.