Miên man cõi lặng

  • T6, 15/12/2017 - 00:30
  • admin

MIÊN MAN CÕI LẶNG

 

Trầm tư cuối Tháng Cầu Hồn

Đất trời như cũng biết buồn cuối năm

Cũng hanh hao những nỗi niềm

Nắng – mưa bất chợt, nhớ – quên điều gì?

Linh hồn còn nặng sầu bi

Mơ về Thiên Quốc, mong chờ ân thương

Chút se lạnh gọi mùa Đông

Cõi lặng một vùng, cõi nhớ xa xăm

Sấp mình thống hối ăn năn

Xin Ngài chữa khỏi bệnh hồn nhân gian (*)

Vững tin tình Chúa đầy tròn

Luyện Hình gian khổ, cứu hồn thoát ra

Cậy nhờ Bửu Huyết Giêsu

Xin thương tẩy sạch vết nhơ sinh thời

Miên man cõi lặng, Chúa ơi!

Nhưng hy vọng vẫn sáng ngời tin yêu

 

TRẦM THIÊN THU

Cuối tháng 11-2017

(*) Hc 18:21 – “Để khỏi mang bệnh, con hãy hạ mình xuống, trong lúc ốm đau vì tội lỗi, con hãy tỏ lòng ăn năn”.