Dấu phàm nhân

  • T6, 15/12/2017 - 00:20
  • admin

DẤU PHÀM NHÂN

[Niệm khúc Kn 5:8-11]

 

Kiêu căng tự mãn ích gì?

Giàu sang hợm hĩnh được chi, hỡi người?

Như chim bay lượn giữa trời

Nhưng cứ tìm hoài chẳng thấy đường bay

Đập đôi cánh nhẹ theo ngày

Lướt trong khí tới nơi này, nơi kia

Nhịp nhàng vỗ cánh lướt đi

Ngang trời vùn vụt bay xa cuối trời

Như tên lướt mất dấu rồi

Không còn dấu vết, tìm hoài không ra

Dẫu đường bay vẫn còn kia

Mà sao chẳng thấy dấu xa, vết gần

Bóng câu kia vụt mất liền

Mau như tin khẩn loan truyền, mau qua

Dấu phàm nhân chẳng còn gì

Chỉ còn công phúc theo ta suốt đời

Từ hôm nay tới ngày mai

Sổ Trường Sinh vẫn rạch ròi, phân minh

Hôm nay đón Chúa giáng sinh

Ngày mai đón Chúa công bình xét soi

Đó là khoảnh khắc đời đời

Xin Ngài thương xót kiếp người chúng con!

 

TRẦM THIÊN THU