Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2018

  • T7, 06/01/2018 - 13:51
  • admin1

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2018

Tải về máy Dạng PDF 

 

Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm. Lịch Công Giáo 2018 được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Quí vị có thể tải về máy file dạng Pdf để in ra và sử dụng nhưng không được dùng vào mục đích thương mại. Xin Chúa chúc lành cho Quí vị và xin cầu nguyện cho chúng tôi.

 

Tải về máy Dạng PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LichCG2018_01.jpg
LichCG2018_02.jpg
LichCG2018_03.jpg
LichCG2018_04.jpg
LichCG2018_05.jpg
LichCG2018_06.jpg
LichCG2018_07.jpg
LichCG2018_08.jpg
LichCG2018_09.jpg
LichCG2018_10.jpg
LichCG2018_11.jpg
LichCG2018_12.jpg