• Thumbnail

  Cám ơn đại thành công

  1.Sau khi tung ma thuyết duy vật biện chứng, xem khoa học như thần thánh, giải quyết được tất cả nan đề cuộc sống, coi thiên đàng- hỏa ngục như chuyện mê tín di đoan của lũ tôn giáo thuốc phiệt mị dân mà đích nhắm thành trì Rom… Vương phủ Satan những tưởng nắm chắc phần chiến thắng khải hoàn

 • Thumbnail

  Cám ơn đại thành công

  1.Sau khi tung ma thuyết duy vật biện chứng, xem khoa học như thần thánh, giải quyết được tất cả nan đề cuộc sống, coi thiên đàng- hỏa ngục như chuyện mê tín di đoan của lũ tôn giáo thuốc phiệt mị dân mà đích nhắm thành trì Rom… Vương phủ Satan những tưởng nắm chắc phần chiến thắng khải hoàn

 • Thumbnail

  Cám ơn đại thành công

  1.Sau khi tung ma thuyết duy vật biện chứng, xem khoa học như thần thánh, giải quyết được tất cả nan đề cuộc sống, coi thiên đàng- hỏa ngục như chuyện mê tín di đoan của lũ tôn giáo thuốc phiệt mị dân mà đích nhắm thành trì Rom… Vương phủ Satan những tưởng nắm chắc phần chiến thắng khải hoàn

 • Thumbnail

  Từ Cartagena, ĐGH Phanxicô tố cáo nạn buôn người

  • T2, 11/09/2017 - 12:39
  • Lm. Nguyen Hoang

  Cartagena đã cháo đón Đức Thánh Cha Phanxiô với vòng tay mở rộng. Đức Thánh Cha Phanxicô dừng chân đầu tiên ở khu phố San Francisco lân cận, được biết đến như là một vành đai lịch sử nghèo nàn của thành phố.
   

 • Thumbnail

  Từ Cartagena, ĐGH Phanxicô tố cáo nạn buôn người

  • T2, 11/09/2017 - 12:39
  • Lm. Nguyen Hoang

  Cartagena đã cháo đón Đức Thánh Cha Phanxiô với vòng tay mở rộng. Đức Thánh Cha Phanxicô dừng chân đầu tiên ở khu phố San Francisco lân cận, được biết đến như là một vành đai lịch sử nghèo nàn của thành phố.
   

 • Thumbnail

  Từ Cartagena, ĐGH Phanxicô tố cáo nạn buôn người

  • T2, 11/09/2017 - 12:39
  • Lm. Nguyen Hoang

  Cartagena đã cháo đón Đức Thánh Cha Phanxiô với vòng tay mở rộng. Đức Thánh Cha Phanxicô dừng chân đầu tiên ở khu phố San Francisco lân cận, được biết đến như là một vành đai lịch sử nghèo nàn của thành phố.
   

 • Thumbnail

  Từ Cartagena, ĐGH Phanxicô tố cáo nạn buôn người

  • T2, 11/09/2017 - 12:39
  • Lm. Nguyen Hoang

  Cartagena đã cháo đón Đức Thánh Cha Phanxiô với vòng tay mở rộng. Đức Thánh Cha Phanxicô dừng chân đầu tiên ở khu phố San Francisco lân cận, được biết đến như là một vành đai lịch sử nghèo nàn của thành phố.
   

 • Thumbnail

  Từ Cartagena, ĐGH Phanxicô tố cáo nạn buôn người

  • T2, 11/09/2017 - 12:39
  • Lm. Nguyen Hoang

  Cartagena đã cháo đón Đức Thánh Cha Phanxiô với vòng tay mở rộng. Đức Thánh Cha Phanxicô dừng chân đầu tiên ở khu phố San Francisco lân cận, được biết đến như là một vành đai lịch sử nghèo nàn của thành phố.
   

 • Thumbnail

  Từ Cartagena, ĐGH Phanxicô tố cáo nạn buôn người

  • T2, 11/09/2017 - 12:39
  • Lm. Nguyen Hoang

  Cartagena đã cháo đón Đức Thánh Cha Phanxiô với vòng tay mở rộng. Đức Thánh Cha Phanxicô dừng chân đầu tiên ở khu phố San Francisco lân cận, được biết đến như là một vành đai lịch sử nghèo nàn của thành phố.
   

 • Thumbnail