• Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Mẹo vặt chừa tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ

  • T2, 11/09/2017 - 12:07
  • Admin

  Bé lần nào đi xưng tội cũng xưng tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Vào tòa giải tội vừa mở miệng chưa kịp nói hết câu, cha xứ nổi nóng quát to:
  - Lại phạm tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ phải không?
   
  Bé bình tĩnh đáp:
  - Thưa cha, con không còn phạm tội ấy nữa!

 • Thumbnail

  Mẹo vặt chừa tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ

  • T2, 11/09/2017 - 12:07
  • Admin

  Bé lần nào đi xưng tội cũng xưng tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Vào tòa giải tội vừa mở miệng chưa kịp nói hết câu, cha xứ nổi nóng quát to:
  - Lại phạm tội kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ phải không?
   
  Bé bình tĩnh đáp:
  - Thưa cha, con không còn phạm tội ấy nữa!