Ca hát, hát ca

  • T6, 29/01/2021 - 23:44
  • admin

CA HÁT - HÁT CA

Samuel I - Chương 18 -
6Lúc quân dân đến, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt.

 

Samuel I - Chương 18 -
7Phụ nữ vui đùa ca hát rằng:
"Vua Sa-un hạ được hàng ngàn,
ông Đa-vít hàng vạn."

 

Sử Biên Niên I - Chương 6 -
16Đây là những người vua Đa-vít đã đặt lên điều khiển việc ca hát trong Nhà ĐỨC CHÚA, sau khi Hòm Bia an vị tại đó.

 

Sử Biên Niên I - Chương 25 -
6Dưới quyền điều khiển của cha họ, tất cả những người ấy ca hát trong Nhà ĐỨC CHÚA với não bạt, đàn sắt, đàn cầm, để phục vụ Nhà Thiên Chúa theo lệnh của vua.

 

Sử Biên Niên II - Chương 20 -
21Sau khi hội ý với dân, vua cắt đặt những người ca hát ngợi khen ĐỨC CHÚA. Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa hát: "Hãy ngợi khen ĐỨC CHÚA, vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương."

 

Sử Biên Niên II - Chương 23 -
18Sau đó ông Giơ-hô-gia-đa giao công tác phục vụ Đền Thờ ĐỨC CHÚA vào tay các tư tế và các thầy Lê-vi. Những vị này đã được vua Đa-vít chia thành từng ban lo việc Đền Thờ ĐỨC CHÚA, để dâng lễ toàn thiêu kính ĐỨC CHÚA, như đã chép trong Luật Mô-sê, với niềm hân hoan, với lời ca hát theo cách thức vua Đa-vít ấn định.

 

Gióp - Chương 21 -
12Chúng hát ca theo nhịp trống, cung đàn,
chúng vui đùa theo tiếng sáo vi vu.

 

Diễm Ca - Chương 2 -
12Sơn hà nở rộ hoa tươi
và mùa ca hát vang trời về đây.
Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta.

 

Isaia - Chương 24 -
16Chúng tôi đã nghe lời ca hát vang lên từ cùng cõi địa cầu:
"Người công chính vinh hạnh dường bao! "
Những trận chiến cuối cùng
Nhưng tôi nói: "Tôi kiệt sức, tôi đã kiệt sức, khốn thân tôi! "
Quân phản bội đã phản bội.
Quân phản bội đã phản bội thật rồi!

 

Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
15Vậy, phải làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với tấm lòng, nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa. Tôi sẽ ca hát với tấm lòng, nhưng cũng ca hát với trí khôn nữa.

 

Thư Êphêsô - Chương 5 -
19Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.

 

Gióp - Chương 21 -
12Chúng hát ca theo nhịp trống, cung đàn,
chúng vui đùa theo tiếng sáo vi vu.